Showing 13-16 of 433 items.
Amir Temur g‘ori
MashhurAmirTemurg’ori (AmirTemurKo’ragoniy) Hisortog’laridajoylashganvama’muriyjihatdanO’zbekistonningQashqadaryoviloyatiYakkabog’ tumaniqarashli. G’orningulkankirishqismibuyukkan’yonningSharqiyetagiohakbilanqoplangandaryobilankesilganqismidajoylashgan.G’orgakirishosonbo’lmay, yo’lboshlovchikerakbo’ladi. Mustaqilravishdao’zingizhamkan’yonningko’zgatashlanmaydiganyo’laktopganholda, 200 metrdanortiqtublikdajoylashgantoshlizinapoyalardantushishmumkin. Uzunligitaxminan 6 kilometrlikmanzaralikan’yonmashhur “ZolotoMakkeni” sarguzashtfilmidagikan’yonnieslatadi. Siznihartomonlamaajoyibqoyaliqal’alaro’raboladi....