Намойиш этилаябти 33-36 та ёзув 433 тадан.
Аския
Aския –икки вa ундaн oртиқ иштирoкчилaр oрaсидaги диaлoг шaклидaги, бeрилгaн мaвзудa ҳaзил-мутoйибa кўринишидa бeллaшaдигaн, ўзбeк...
Қалъа мажмуаси
Андижон шаҳрида жойлашган. Чор Рассияси қўшинларининг ҳарбий истеҳкоми сифатида 1880-1881 йилларда қурилган. 1980 йилда таъмирланган....
Карнай
Карнай чолғу асбоби узун силиндрсимон кўринишга эга бўлиб, мис ва жездан ясалади. Эрон, Тожикистон ва...