Zurmala minorasi

  • 05 Iyun, 2015
  •   0
  • 0
  • 4272

Zurmala minorasi - Termizdagi me’moriy yodgorlik (mil. av. 2-a.) Kushonlar davriga oid budda inshooti.

A. Strelkov uni stupa deb hisoblagan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida Zurmala minorasi xarobasining bal. 14,5 m gacha bo‘lgan.

Asosan to‘g‘ri to‘rtburchak tarhli (22 x 16 m), silindrsimon minora shaklida xom g‘ishtdan qurilgan, tepasiga qubba — gumbaz ishlangan, oqish ohaqtosh bilan qoplangan, asosida bo‘rtma gorelef haykallar bo‘lgan. Toshtaxtalar hamda taroshlangan bo‘lak parchalari ko‘plab topilishi Zurmala minorasini tashqaridan ham tosh btlan qoplangan deb taxmin qilinadi.

O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi


Manba: http://www.orexca.com/rus/monuments_termez_stupa_zurmala.shtml