Девонабува мақбараси

Наманган вилояти Уйчи туманидаги пештоқли, гумбазли Девонабува мақбараси ташқи көринишидан ХVI аср охирларида юзага келган катта гумбаз - пештоқли хажм көринишига келган қоидага көра, төрт томондан тешиклар билан бөлинган. Кириш пештоқи қисмлари ва өлчамларига көра мақбара хонақохини эслатади.

ХVIII аср ёдгорликларига хос бөлган гумбаз абрисининг паст қисмидаги тик синиш ва гумбазнинг чөққисидаги унча баланд бөлмаган көтарилишнинг мавжудлигидир.

Мақбара пишиқ ғиштдан қурилган. Томонлар хажми 25 -27 см, қалинлиги 4,5 -5 см ганчли қоришмадан 10 қаторга 10 чоклидан 73 см өлчамда қөйилган. Пештоқ тахминан ХИХ аср охирида рус ғишти билан тәмирланган. Бинонинг ички көриниши сувоқ бөйлаб бир неча маротаба гул билан безалган. Тасвирлар мавзуси өсимликлар (мажнунтол шохчалари, гулли гултуваклар) ва махсус өрганишни талаб этувчи эпиграфикадан иборат. Хозиргача өрганилмаган Девонабобо мақбараси өзининг ме’морий қиёфаси билан сервиқор ва өзига хосдир.


Манба: http://namangan.uz/ru/namangan/mesta-pokloneniya