Oq Ostona bobo maqbarasi

  • 20 May, 2015
  •   0
  • 0
  • 5670

Oq ostona maqbarasi Surxandaryo viloyatining shimoliy-sharqidagi Telpak-Chinor qishlog‘i yonida joylashgan va Muhammal (s.a.v.) Payg‘ambarimining sahobalari avliyo Abu Xurayraning ko‘milgan joyi, ziyoratgohi hisoblanadi.

Maqbara X-XI asrlarga tegishli deb belgilangan. Kirvurishdagi  o‘ng burchagida bir juft murakkab shakl bo‘lib, ularni yetti burchakli yulduz shaklida bajarilgan va shartli ravishda o‘ng - “erkaklarga tegishli” va chap - “ayollarga tegishli” belgilariga ajratilgan.

Chap tarafdagi belgi Dunyodagi Hayot (Qalb) borligini va rivojlanishining umumiy andazasini aks etadi. Bu belgi mikrokosmadir (Inson qalbi). Hayot rivojlanishi ichki kosmik kuchga ega. Hayot fazoda markazdan aylana bo‘ylab tarqaladi: tashqi aylana hayot shakliga ko‘ra ichkisiga nisbatan soddaroq. Hayotning o‘zaro mutanosibligi har bir oddiy “kurtak” “hayot qolipida” o‘z o‘rniga egaligini ifodalaydi. Hayot rivojlanishi cheksiz — belgi ajralgan. Ehtimol, chap belgi “ayollarga tegishli” bo‘lib, u ijod va hayot kashf etuvchi belgidir. Bu yerda bahslar o‘rinsiz, ammo hayot kurtaklari mavjud. Bu — yaratish (ehtimol, Yaratuvi, ya’ni Xudo belgisidir), ya’ni dunyoning rivojlantiruvchi belgilari. Shubhasiz, o‘lim emas, hayot belgisi. Suratdagi yangi hayot “kurtagi” olov belgisi ortida tasvirlangan bo‘lsa, chap tarafdagi belgi Uyg‘onish belgisi bo‘lishi mumkin.

 

 


Manba: http://www.alexarapov.narod.ru/article19.htm