Nay

  • Hudud: O'zbekiston
  • Kategoriya: Boshqa
  • 21 Aprel, 2015
  •   0
  • 0
  • 18088

Nay - o‘zbek puflab chalinuvchi cholg‘u asbobi. Asosan uni yasashda bambuk yog‘ochi, shuningdek, tunuka va jezdan foydalaniladi. Oltitta ohang tuynukli ko‘ndalang nay teshikchalarini oldinma-ketin yopib puflagan holda tovushlarning xromatik o‘zgarishiga ega bo‘lish mumkin. Nay yakkaxon ijrodan qo‘llanilgani kabi ansambl va orkestda ham ishtirok etadi.


Manba: http://institutions.ziyonet.uz/uz/spec/14