Polvon Qori

  • 29 Iyun, 2015
  •   0
  • 0
  • 6078

1905 yilda qurilgan U yirik Xivalik savdogar Polvon qori tomonidan qurilgan bo‘lib, XX asr boshlaridagi uslub bo‘yicha, ya’ni kesik konus shaklida Yevropa uslubida madrasasi bilan birgalikda kurilgan.

Bu Dishon Qal’adagi eng monumental minoradir. U sharqdan g‘arbga cho‘zilib kelgan Ichon Qal’a minoralari silsilasi bilan uzviy bog‘liq. Balandligi - 21 metr.


Manba: http://www.khivamuseum.uz/index.php/historical-objects/minarets/46-polvonqori