Dutor

  • Hudud: O'zbekiston
  • Kategoriya: Boshqa
  • 20 Aprel, 2015
  •   0
  • 0
  • 7006

Dutor so‘zi “ikki tor” ma’nosini anglatadi. Dutor Markaziy va Janubiy Osiyoning ikki torli chetib chalinadigan cholg’u asbobi. Odatda, 1 metrdan dan 2 metrgacha uzunlikda, noksimon rezonatorli bo‘ladi. Taxminan XV asrda cho‘ponlar o‘rtasida paydo bo‘lgan. Dutor o‘zbek xalqining uzoq yillik ajralmas qismidir.


Manba: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дутар