- http://visitkhorezm.uz/ru/Medrese_i_minaret_Islam_Hodja