- http://visitkhorezm.uz/ru/mavzoley_Uch_Ovliya_Bobo